Podmienky pre psov:

  1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
  2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
  3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky maďarských stavačov s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3
  4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrového kľbu (DBK) 0/0 (A,B)**.
  5. Plnochruposť.

Podmienky pre sučky:

  1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
  2. Výstavné ocenenie - min. veľmi dobrá na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
  3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3
  4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrového kľbu (DBK) 0/0 (A,B)**.
  5. Plnochruposť

 

* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (pri splnení limitných známok CHS!):
MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode). U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL.
** Druhý partner použitý pri párení musí mať v takomto prípade výsledok vyšetrenia DBK 0/0 (A).